Kwik is een in de natuur voorkomend element en wordt gevonden in de lucht, water, bodem en ons voedsel.

Kwik blijkt neuro- en nefrotoxische nadelige effecten te hebben voor hersenen, zenuwen en nieren en verstoort diverse biochemische en immunologische processen.

Kwik behoort tot de top 5 van meest schadelijke stoffen waar de gezondheid van de wereldbevolking tegen beschermd moet worden.