Klachten die in verband worden gebracht met een kwikbelasting zijn o.a. vermoeidheid, emotionele instabiliteit, geheugenverlies, vergeetachtigheid, verminderde oplettendheid en concentratie, terugkerende of chronische infecties, metaalsmaak, tandvlees- en mondslijmvliesproblemen.

Maar ook chronische hoofdpijn, migraine, duizeligheid, oorsuizen of geluiden horen in de oren, coördinatieproblemen, bevingen, trillingen, (1.tremoren) doof gevoel of tintelingen in de handen, voeten, lippen, oogleden en/of tong en verlammingen (2.paralyse).

Een (1.tremor) is een ritmische, bevende, onwillekeurige beweging die ontstaat wanneer spieren zich herhaaldelijk samentrekken en weer verslappen.

Een volledige verlamming noemt men gewoon een verlamming, ook wel (2.paralyse) . Een verlamming voor het gevoel, ook wel doofheid, noemt men een sensibele verlamming.

- V -