THE FINAL CARD

With the alien and UFO deception upon us, it's important that those you care about see what we are really up against and how deceived we've been about this topic. The disclosure should be here June 1st and although we don't know what they are going to release, we do know that it is just a part of the plan we were warned about.

Met de buitenaardse en UFO-bedrog op ons, is het belangrijk dat degenen om wie je geeft, zien waar we echt tegenaan lopen en hoe bedrogen we zijn over dit onderwerp. De onthulling zou hier op 1 juni moeten zijn en hoewel we niet weten wat ze gaan vrijgeven, weten we wel dat het slechts een onderdeel is van het plan waarvoor we waren gewaarschuwd.