THE CORPORATION

Among the 40 interview subjects are CEOs and top-level executives from a range of industries: oil, pharmaceutical, computer, tire, manufacturing, public relations, branding, advertising and undercover marketing; in addition, a Nobel-prize winning economist, the first management guru, a corporate spy, and a range of academics, critics, historians and thinkers are also interviewed.

Onder de 40 interviewonderwerpen bevinden zich CEO's en topmanagers uit verschillende sectoren: olie, farmaceutica, computer, banden, productie, public relations, branding, reclame en undercovermarketing; daarnaast worden ook een Nobelprijswinnende econoom, de eerste managementgoeroe, een bedrijfsspion en een reeks academici, critici, historici en denkers geïnterviewd.