THE GEORGIA STONES

De Georgia Guidestones is een mysterieus monument waarop tien geboden zijn uitgehouwen voor een New Age of Reason.

Het eerste gebod? De wereldbevolking onder de 500 miljoen mensen houden.

Nog een sinister feit : de auteurs van wat we nu de Amerikaanse Stonehenge noemen, zijn nog steeds een "mysterie" ... behalve voor degenen die het weten.

We zullen de talrijke kenmerken van dit monument bekijken, de boodschap die oproept tot een Nieuwe Wereld Orde en uitleggen hoe het het werk is van een occult geheim genootschap.

De Georgia Guidestones is een raadselachtig granieten monument in Elbert County, Georgia.

Het gigantische bouwwerk, ook bekend als de Amerikaanse Stonehenge, is bijna 6 meter hoog en bestaat uit zes granieten platen die in totaal 240.000 pond wegen.

Het meest verbazingwekkende detail van het monument is echter niet de grootte, maar de boodschap die erin is gegraveerd : tien regels voor een "Age of Reason".

Deze gidsen hebben betrekking op onderwerpen die verband houden met de Nieuwe Wereld Orde, waaronder massale ontvolking, een enkele wereldregering, de introductie van een nieuw soort spiritualiteit, enz.

De auteurs van die regels hebben verzocht volledig anoniem te blijven en, totdat nu is hun anonimiteit naar behoren bewaard gebleven.

Deze mysterieuze groep liet echter een tekst achter waarin de redenering achter de regels werd uitgelegd, een tekst die niet eerder online werd besproken.

Met deze nieuwe informatie wordt het doel achter de Guidestones heel duidelijk, waardoor er weinig ruimte is voor hypothesen.

De Guidestones beschrijven de ideale wereld, zoals die door occulte geheime genootschappen wordt voorgesteld.

Het monument is daarmee het bewijs van een bestaande band tussen geheime genootschappen, de wereldelite en het streven naar een Nieuwe Wereld Orde.

Het bestaat uit vier grote stenen blokken, die tien handleidingen bevatten voor het leven in acht talen : Engels, Spaans, Swahili, Hindi, Hebreeuws, Arabisch, Chinees en Russisch.

Een kortere boodschap is bovenaan de structuur gegraveerd in vier oude talen: Babylonische, Klassiek Grieks, Sanskriet en Egyptische hiërogliefen.

Het is belangrijk op te merken dat die laatste vier oude talen van groot belang zijn in de leringen van occulte mysteriescholen, zoals de vrijmetselaars en de rozenkruisers.

De vier belangrijkste stenen zijn gerangschikt in een gigantische "scheprad" configuratie die zijn georiënteerd op de limieten van de migratie van de zon in de loop van het jaar en die ook de extreme posities van het opkomen en ondergaan van de zon in zijn 18,6-jarige cyclus laten zien. .

De middelste steen heeft twee bijzondere kenmerken :

1ste is de Poolster altijd zichtbaar door een speciaal gat dat van de zuidzijde naar de noordzijde van de midden steen is geboord.

2de een andere sleuf is uitgelijnd met de posities van de rijzende zon ten tijde van de zomerzonnewende en winterzonnewende en tijdens de equinox.

Aan de basis van de Guidestones ligt een verklarende tablet met enkele details van de structuur.

Het vermeldt ook een tijdcapsule die eronder begraven ligt.

De inhoud van deze tijdcapsule is een totaal mysterie.

Astronomische kenmerken zijn van groot belang bij het ontwerp van de Guidestones.

In een relatief 'nieuwe' natie als de Verenigde Staten zijn monumenten die in lijn zijn met hemellichamen vaak het werk van geheime genootschappen, zoals de vrijmetselaars.

Ze putten hun leringen uit de mysteriescholen van het oude Egypte, Griekenland of de druïdische Kelten en staan erom bekend dat ze een deel van hun 'heilige kennis' in monumenten hebben ingebed.

 

De 10 geboden

De tien gidsen voor een nieuw tijdperk van de rede zijn als volgt :

 

1. Houd de mensheid onder de 500.000.000 in eeuwigdurend evenwicht met de natuur.

2. Leid de voortplanting verstandig - verbeter de conditie en diversiteit.

3. Verenig de mensheid met een levende nieuwe taal.

4. Regel hartstocht - geloof - traditie - en alle dingen met een getemperd verstand.

5. Bescherm mensen en naties met eerlijke wetten en rechtvaardige rechtbanken.

6. Laat alle naties intern regeren en externe geschillen oplossen in een wereldgerechtshof.

7. Vermijd kleine wetten en nutteloze ambtenaren.

8. Breng persoonlijke rechten in evenwicht met sociale plichten.

9. Prijs waarheid - schoonheid - liefde - op zoek naar harmonie met het oneindige.

10. Er is geen kanker op de aarde - Laat ruimte voor de natuur.

 

Zoals u kunt zien, roepen de richtlijnen op tot een drastische vermindering van de wereldbevolking, de aanneming van een nieuwe wereldtaal, de oprichting van een wereldgerechtshof en een vage toespeling op eugenetica.

Met andere woorden, een blauwdruk voor een Nieuwe Wereld Orde.

Vooraanstaande miljardairs zijn in het geheim bijeengekomen om te overwegen hoe hun rijkdom kan worden gebruikt om de groei van de wereldbevolking te vertragen en verbeteringen in gezondheid en onderwijs te versnellen.

De filantropen die een top bijwoonden die was bijeengeroepen op initiatief van Bill Gates, de medeoprichter van Microsoft, bespraken de krachtenbundeling om politieke en religieuze obstakels voor verandering te overwinnen.

Beschreven als de Good Club door een insider, omvatte het David Rockefeller Jr, Warren Buffett en George Soros, de financiers, Michael Bloomberg (de burgemeester van New York), en de mediamagnaten Ted Turner en Oprah Winfrey.  The Sunday Times, 24 mei 2009

 

Sommigen geloven zelfs dat we deel uitmaken van een geheime kliek die werkt tegen de belangen van de wereld, mijn familie en mij karakteriseert als internationalisten en samenzweert met anderen over de hele wereld om een meer geïntegreerde mondiale politieke en economische structuur op te bouwen één wereld , als je wil.

Als dat de aanklacht is, sta ik schuldig en ben ik er trots op. 

David Rockefeller, Memoirs of David Rockefeller

Het Manifest

In 1980, toen deze stenen werden opgeworpen, was het meest urgente wereldprobleem de noodzaak om het aantal mensen te beheersen. In de afgelopen eeuwen hebben technologie en overvloedige brandstoffen een vermenigvuldiging van de mensheid mogelijk gemaakt die veel verder gaat dan verstandig of lang houdbaar is. Nu kunnen we de dreigende uitputting van die energiebronnen en de uitputting van de wereldreserves van veel vitale grondstoffen voorzien.

Controle over onze voortplanting is dringend nodig. Het vereist grote veranderingen in onze houding en gewoonten. Helaas kan de traagheid van de menselijke gewoonte extreem zijn. Dit geldt vooral wanneer degenen voor wie het gebruik een dominante kracht is, niet op de hoogte zijn van de noodzaak van verandering.

Bijna elke natie is nu overbevolkt in termen van een eeuwigdurend evenwicht met de natuur. We zijn als een vloot van overvolle reddingsboten die worden geconfronteerd met een naderende storm. In de wereld belasten we onze middelen ernstig om onze huidige bevolking in de huidige staat van welvaart te houden.

We vernietigen onze landbouwgrond en we zijn gevaarlijk afhankelijk geworden van externe bronnen voor olie, metalen en andere niet hernieuwbare hulpbronnen. Landen als Japan & Nederland zijn nog ernstiger overbevolkt en lopen daardoor meer gevaar.

In deze omstandigheden is reproductie niet langer uitsluitend een persoonlijke aangelegenheid. De samenleving moet een stem hebben en een zekere mate van sturing bij het reguleren van deze vitale functie. De wensen van mensenparen zijn belangrijk, maar niet primordiaal. De belangen van de huidige samenleving en het welzijn van toekomstige generaties moeten steeds meer in overweging worden genomen naarmate we mechanismen ontwikkelen om rationele controle over onze kinderen te brengen.

Onverantwoordelijke kinderen moeten worden ontmoedigd door juridische en sociale druk. Koppels die geen fatsoenlijk inkomen en ondersteuning voor een kind kunnen bieden, mogen geen kinderen voortbrengen die een last zijn voor hun buren. Onnodige kinderen in een overvolle reddingsboot brengen is slecht. Het is onrechtvaardig voor die kinderen. Het is schadelijk voor de andere bewoners en alle levende wezens. De samenleving mag dergelijk gedrag niet aanmoedigen of subsidiëren.

Er bestaan ​​nu kennis en technieken om de menselijke voortplanting te reguleren. Morele en politieke leiders over de hele wereld hebben een grote verantwoordelijkheid om deze kennis en deze technieken algemeen beschikbaar te maken. Dit zou kunnen worden gedaan met een fractie van het geld dat de wereld nu aan militaire doeleinden besteedt. Op de lange termijn zou het omleiden van geld naar dit kanaal meer dan iets anders kunnen doen om de spanningen die tot oorlog leiden te verminderen.

Een diverse en welvarende wereldbevolking in een voortdurend evenwicht met mondiale hulpbronnen zal de hoeksteen zijn van een rationele wereldorde. Mensen van goede wil in alle landen moeten eraan werken om dat evenwicht tot stand te brengen.

We nodigen onze medemensen in alle landen uit om na te denken over onze eenvoudige boodschap. Wanneer deze doelen op een dag door de algemeenheid van de mensheid worden nagestreefd, kan voor iedereen een Nieuwe Wereld Orde worden bereikt.

 

Als U dit aandachtig hebt gelezen, dan gaat U nog eens terug naar WAKE THE FUCK UP

en dan is de puzzel compleet!!

Onze website zal iedere Zaterdag & Zondag wereldwijd online zijn,

zodat we van Maandag tot Vrijdag research kunnen blijven doen

en nieuwe informatie kunnen toevoegen.

 

WAT WE DOEN, DOEN WE MET LIEFDE,

VOOR ONZE MEDE MENSEN IN DEZE WERELD

EN VOOR ONSZELF

WAKE THE FUCK UP