WIJ ZIJN TEAM ORACULUM

VALENTINO VERITAS

Ik ben diegene die alles formuleert & schrijft op onze website ORACULUM.

Ons team bestaat voornamelijk uit advocaten en onafhankelijke onderzoeksjournalisten

Zij hebben betrouwbare connecties wereldwijd, waar zij stukken van krijgen aangeleverd, die door hun meerdere malen worden gecheckt op waarheid, voordat ze bij mij terecht komen, zodat ik ze kan formuleren & schrijven voor op onze website ORACULUM.

In het formuleren & het schrijven gaat heel erg veel tijd zitten,

maar we doen het met liefde voor onze medemensen in de wereld en voor onszelf.

Wij vechten achter de schermen voor jullie Vrijheid, van onze kinderen en hun kinderen,

zodat ze nog in Vrijheid kunnen leven

De wereld wordt door Corrupte Systemen, Fake News Media & Leugens, zodanig aan ons voorgesteld, alsof er niks aan de hand is.

Terwijl achter de schermen door de 1% elite al decennia's & decennia's wrede plannen worden gesmeed om de mensheid hun wil op te leggen.

Dit gebeurt via gecontroleerde oorlogen, virus uitbraken, aanslagen etc.

De mensheid wordt al meer dan 1000 jaar voorgelogen en das de redenen dat we ons samen hebben gedaan en deze website zijn begonnen.

Om onze medemensen wereldwijd wakker te krijgen en te laten zien,

wat er zich daadwerkelijk in deze Matrix afspeelt.

Waar wij niks anders zijn, dan slaven in dit corrupte leugenachtige systeem.

ONS TEAM IS ONDERDEEL

VAN

THE WHITE HATS EARTH ALLIENCE,

DIGITAL WARRIORS

WE ARE TEAM ORACULUM

VALENTINO VERITAS

I am the one who formulates & writes everything on our website ORACULUM.

 Our team consists mainly of lawyers and independent investigative journalists worldwide

They have reliable connections worldwide, from which they receive documents, which are checked for truth several times by them, before they reach me, so that I can formulate & write them for on our website ORACULUM.

It takes a lot of time to formulate & write,
but we do it with love for our fellow humans in the world and for ourselves.

We fight behind the scenes for your Freedom, of our children and their children,
so that they can still live in Freedom

The world is presented to us by Corrupt Systems, Fake News Media & Lies, as if nothing is wrong.

While behind the scenes by the 1% elite for decades & decades cruel plans have been made to impose their will on humanity.

This is done through controlled wars, virus outbreaks, attacks, etc.

Humanity has been lied to for over 1000 years and that's the reasons we got together and started this website.

To wake up our fellow human beings worldwide and

show them what is actually going on in this Matrix.

Where we are nothing but slaves in this corrupt lying system.

OUR TEAM IS PART

OF

THE WHITE HATS EARTH ALLIANCE,

DIGITAL WARRIORS 

.V.V.