DR. REINER FEULLMICH

is

een van de machtigste juristen in Duitsland en Europa. Hij heeft advocatenkantoren in Duitsland, de VS en Canada. In december 2020 lanceerde hij een grote juridische aanval tegen Merkel’s Corona dictatuur. De verklaring van de Fuellmich Advocaten Consortium bewijst :

De regering en Merkel hebben ons voorgelogen over Corona in een mate die voorheen ondenkbaar werd geacht. Zijn eerste rechtszaak ging rechtstreeks tegen Prof. Drosten, de man die Merkel koos voor de Corona leugen en het opsluitingsbeleid dat de mensenrechten schendt. Drosten heeft in het verleden al de aandacht getrokken als valse profeet met de Mexicaanse griep. Hij voorspelde honderdduizenden, zo niet miljoenen doden. Niets van dat alles is uitgekomen. Behalve dat degenen die zich lieten vaccineren tegen de Mexicaanse griep vanaf dat moment last kregen van narcolepsie.

In zijn rechtszaak tegen Drosten, schreef Fuellmich :

Alle actoren die besnoeiingen in het openbare leven hebben bevorderd, uitgevoerd en afgedwongen, hebben duizenden levens op hun geweten, ook u, Prof. Drosten.

Ondertussen groeit de oppositie tegen de dictatuur van Corona sneller dan de maatregelen die criminele regimes over de hele wereld nemen tegen een virus dat volgens zelfs de WHO en het RKI niet erger is gebleken dan eerdere griepgolven, schrijft Michael Mannheimer. Steeds meer mensen beseffen dat de lockdowns niets te maken hebben met een virale dreiging die volgens duizenden vooraanstaande virologen en epidemiologen, waaronder Nobelprijswinnaars voor scheikunde en geneeskunde, in de eerste plaats nooit heeft bestaan. Zelfs delen van de politie hebben partij gekozen en weigeren geweld te blijven gebruiken tegen vreedzame demonstranten.

De politiek laat zich door geen enkel argument beïnvloeden en geen van de honderden tegenbewijzen maakt indruk

Merkel, Macron, Rutte, Kurz, Soros en Gates hebben haat, tweedracht en veroordeling gezaaid onder hun bevolking en hun ooit democratische staten veranderd in politiestaten. Alle eerdere demonstraties, persoonlijke brieven aan politici, alle petities die door honderdduizenden mensen zijn ondertekend, hebben één ding gemeen: ze hebben geen enkel succes gehad. Politici zijn niet geïnteresseerd in wat hun mensen beweegt.

Integendeel : zij knuppelen elk verzet neer, zoals men dat alleen van dictaturen kent. Politie eenheden in Duitsland, Nederland en andere Europese landen zijn extreem gewelddadig tegen het volk als ze demonstreren tegen de maatregelen en de straat op gaan voor hun vrijheid.

Dit is de weg die de Duitse advocaat Fuellmich heeft gekozen, die samen met een internationaal consortium van advocaten namens Dr. Drosten een vordering tegen de Duitse regering (Merkel) heeft ingesteld. Deze rechtszaak is sindsdien uitgebreid tot verschillende regeringen en de WHO wegens misdaden tegen de menselijkheid – en is nu al de grootste collectieve rechtszaak in de geschiedenis. De verantwoordelijken – er zijn er tienduizenden die rechtstreeks betrokken zijn bij deze gigantische samenzwering tegen de mensheid – moeten volgens Fuellmich worden berecht en veroordeeld in een gigantisch proces naar het voorbeeld van het oorlogstribunaal van Neurenberg.

Het probleem is dat er voor de tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen een uitvoerende macht nodig is die erop toeziet dat de beslissingen worden uitgevoerd. Ik zie echter geen enkele uitvoerende macht (politie, leger) die niet volledig in handen is van de globalisten (Cabal, Illuminati en de Elite).

Maar zoals altijd in de geschiedenis, kunnen kleine oorzaken grote gevolgen hebben : een veroordeling van degenen die politiek en wetenschappelijk verantwoordelijk zijn voor de Corona dictatuur zou het langverwachte startsein kunnen zijn voor een herbezinning op politie en leger.

Maar hoe de toekomst eruit zal zien, kan niemand voorspellen.

Fuellmich : Neurenberg 2.0 in de maak

Enkele maanden geleden sprak advocaat Reiner Fuellmich met Jerm Warfare over zijn plannen om de WHO aan te klagen wegens misdaden tegen de menselijkheid. Hij is een van de machtigste advocaten in Europa en bereidt momenteel de grootste collectieve rechtszaak in de geschiedenis voor, ook bekend als “Neurenberg 2”. Een paar dagen geleden sprak Fuellmich opnieuw met Jerm Warfare om de laatste informatie door te nemen. “Er is licht aan het eind van de tunnel”, zei hij. “We hebben rechtszaken gewonnen en we gaan er nog veel meer winnen”.

Jerm Warfare echte naam is Jeremy Talfer Nell

en werkt voor

South African Institute of Race Relations

“Dit zijn de ergste misdaden tegen de mensheid die ooit zijn gepleegd”

Tijdens het interview zei hij over het Corona proces :

“Dit zijn de ergste misdaden tegen de mensheid die ooit zijn gepleegd. De weinige mensen die nog voor zichzelf kunnen denken, ongeveer 10 tot 20 procent van de bevolking, weten dat het nooit om een virus of gezondheid ging, maar om het uitdunnen van de wereldbevolking en controle”, zei hij.

Coronavaccins zijn genetische experimenten

De Coronavaccins hebben dus niets te maken met vaccinatie, maar maken deel uit van genetische experimenten, zei hij. Fuellmich voegde eraan toe dat de spelers achter de schermen veel fouten maken. Hij gelooft bijvoorbeeld dat de makers van de vaccins niet hadden voorzien dat er nu zoveel bijwerkingen en sterfgevallen zouden optreden.

“De meesterbreinen hebben al veel fouten gemaakt”

Hij sprak met een klokkenluider die zei dat ze oorspronkelijk van plan waren dit hele scenario pas in 2050 uit te rollen. Toen werden de mensen die aan de touwtjes trokken hebzuchtig en besloten de plannen veel eerder uit te voeren, aldus de klokkenluider. “Ik denk dat ze daarom zoveel fouten maken”, zei Fuellmich, die getuigenissen afnam van meer dan 100 wetenschappers en deskundigen.

De advocaat zei verder dat een speciaal hof voor Neurenberg 2 nodig zou kunnen zijn, omdat dit nu zo groot is dat het buiten het bereik van nationale rechtbanken zou kunnen vallen.

“We hebben het bewijs”.

Een voltallige 3.000 superrijken trekken aan de touwtjes

Wie zijn die mensen die aan de touwtjes trekken? Volgens Fuellmich is het de Cabal van ongeveer 3.000 superrijken. Tot deze groep behoort onder meer tot de Davos en World Economic Forum Cabal rond Klaus Schwab.

En wat willen zij? Volledige controle over mensen.

“Ze kopen dokters, ziekenhuispersoneel en politici om. Mensen die niet meewerken worden bedreigd. Ze gebruiken allerlei psychologische technieken om mensen te manipuleren”.

Fuellmich sprak ook met een andere klokkenluider die uitlegde waarom Europa het belangrijkste strijdtoneel in deze oorlog is.

Europa is volledig failliet

Pensioenfondsen worden geplunderd

“Europa is volledig failliet. De pensioenfondsen zijn volledig geplunderd. Daarom willen ze Europa onder controle krijgen voordat de mensen doorhebben wat er aan de hand is”.

Veel mensen zullen sterven

De mainstream media doen alsof een meerderheid van de mensen voorstander is van de maatregelen. Dit is zeker niet het geval, volgens de advocaat. Bijna iedereen met wie hij in Duitsland praat, weet dat bijvoorbeeld een mondkapje niet helpt en laat zich informeren door alternatieve media. “De oude media sterven uit”.

Fuellmich’s advies

Verspreid de waarheid en de feiten zo veel mogelijk en verspil uw energie niet aan mensen die zich absoluut willen laten vaccineren.

We kunnen niet iedereen redden.

Er zullen veel mensen sterven.