300

 

Het Comité van 300 is een product van de Raad van 300 van de British East India Company.

De Oost Indische Compagnie werd in 1600 gecharterd door de Britse koninklijke familie.

Ze verdiende enorme fortuinen in de opiumdrugshandel met China en werd in die tijd het grootste bedrijf ter wereld.

Tegenwoordig regeert het Comité van 300, door middel van vele machtige allianties, de wereld en is het de drijvende kracht achter de criminele agenda om een Nieuwe Wereld Orde te creëren onder een Totalitaire Wereldwijde Regering.

We weten wie zij, de vijand, zijn.

Het Comité van 300 met zijn aristocratie, zijn eigendom van het banksysteem van de Amerikaanse Federal Reserve, verzekeringsmaatschappijen, gigantische bedrijven, stichtingen, communicatienetwerken, voorgezeten door een hiërarchie van samenzweerders; dit is de vijand.

Geheime genootschappen bestaan door misleiding.

Elk is een hiërarchie met een binnenste cirkel bovenaan, die degenen beneden misleidt met leugens, zoals het claimen van een nobele agenda; hen dus te misleiden tot het volgen van een web van gecompartimenteerde medeplichtigheid.

De leden van de Council of 300 zijn royals, topbankiers, elite miljardairs, religieuze topfiguren, mediamagnaten, militaire topfiguren en enkele van de toppolitici.

Zie foto hieronder en wie staat er weer onderaan de voedselketen : Wij, het slaven volk

Zelfs de fake media staat nog boven ons

The Committee of 300 is a product of the Board of 300 of the British East India Company.

The East India Company was chartered by the British Royal Family in 1600.

They made huge fortunes in the opium drug trade with China, becoming the largest company in the world at the time.

Today, the Committee of 300, through many powerful alliances, rules the world and is the driving force behind the criminal agenda to create a New World Order under a Totalitarian Global Government.

We know who they, the enemy, are.

The Committee of 300, with its aristocracy, are owned by the US Federal Reserve banking system, insurance companies, giant corporations, foundations, communications networks, presided over by a hierarchy of conspirators; this is the enemy.

Secret societies exist through deception.
Each is a hierarchy with an inner circle at the top, misleading those below with lies, such as claiming a noble agenda; thus trick them into following a web of compartmentalized complicity.

The members of the Council of 300 include royals, top bankers, elite billionaires, top religious figures, media moguls, top military figures and some of the top politicians.

See picture below and who is at the bottom of the food chain again: We, the slave people.

Even the fake media is still above us