LINCOLN PROJECT EXPOSED

PRESIDENT ABRAHAM LINCOLN

zou zich in zijn graf omdraaien als hij zou hebben geweten, dat zijn achternaam aan een pedofielen project was gekoppeld