The Great Reset van het Wereld Economisch Forum

99% van de bevolking weet niet wie hij is. In de media en opleidingen wordt hij stelselmatig verzwegen. Opmerkelijk, maar bewust, want deze man heeft meer invloed dan welke koning of keizer ooit had in deze wereld. En die macht wil geen publieke aandacht. Vanachter de coulissen werken en politici het werk laten doen is veel effectiever.

Politici bewonderen Klaus Schwab (Rockefeller-Rothschild) en zijn onder de indruk van zijn macht en invloed, ze voeren opdrachten voor hem uit. Dat is laf en achterbaks en ook heel erg gevaarlijk, omdat je als burger niet weet wat er precies speelt en waar eventueel gevaar dan vandaan zou moeten komen.

Maar die antwoorden zijn er inmiddels al een tijdje, we moesten ze alleen nog verbinden

In 1970 richtte Klaus het World Economic Forum (afgekort WEF) op. Als Executive Chairman van zijn WEF maakt hij al ruim 50 jaar plannen voor “Globalization”.

Westerse landen moeten hun identiteit inleveren en opgaan in één globale wereldmacht. Het WEF koppelt politici, beleidsmakers en multinationale bedrijven aan elkaar om “Global Control” vorm te geven. Nationale Politici committeren zich aan de WEF plannen.

Alleen dan bereik je één globale macht voor de hele westerse wereld.

Klaus Schwab vindt dat dit de controle brengt die de wereld nodig heeft.

Anno 2020 zijn veel plannen van Klaus Schwab realiteit; het WEF is inmiddels uitgegroeid tot een historisch machtsorgaan, bestaande uit miljardairs (uit o.a. multinationaal bankwezen, farmacie, tech- en mediareuzen) die samen met nationale overheden aan de WEF plannen werken en elkaar diensten verlenen.

In economische (en politieke!) zin beheersen de WEF miljardairs en de WEF partners de westerse wereld al volledig. Zo’n concentratie van ongekende macht was er nooit eerder in de wereld-geschiedenis.

Klaus Schwab heeft (al vóór 2019) Covid-19 ingepland als instrument voor “The Great Reset”.

Zijn boek “Covid-19: The Great Reset” staat vol met plannen. Ook de Covid-Pass moet ingevoerd worden. Via bloedscan komt intensieve controle op jaarlijks verplichte vaccinaties voor elke wereldburger.

Valentino heeft dit boek gelezen.

Maar Valentino heeft een gave om tussen de regels door te lezen om het juiste woord eruit te halen waar het hele boek over gaat en binnen 9 min. had hij het woord gevonden.

Valentino zegt tegen U;

de Cabal, Illuminati werken met codes en numerologie en daar hou ik mijn hele leven lang al mee bezig. Kijk ik lees een boek omdat ik het interessant vindt, maar ik lees ook vaker boeken omdat er codes in zijn geschreven.

Bij zulke idioten weet ik al van tevoren dat er 1 of 2 woorden in staan die het hele verhaal vertellen en aangezien snel lezen dan goed van pas komt, omdat je dan door de regels door leest, dan gaat het een stuk sneller

Determinisme heeft 2 betekenissen.

I . Is een filosofisch concept dat stelt dat elke gebeurtenis of stand van zaken niet zomaar willekeurig is, maar een reden heeft

II . Veronderstelt dat de toestand van het heden veroorzaakt is door eerdere gebeurtenissen volgens de causale wetten die de wereld regelen en beheersen.

Maar het is dus duidelijk .II.

Maar ik ben liever voor .I. en ik denk 7,7 miljard mensen met mij.

In sommige landen (o.a. Australië) zijn al wettelijke sancties opgesteld (o.a. hogere zorgpremie, uitsluiting van kinderopvang, reizen, scholing etc.) etc.

Het vervolg plan is ID20/21

Dit brengt bio chips & DNA-vaccinatie die ons moeten koppelen (via G5 in de blokchain) met controle op het brein en immuniteit.

Dat haakt aan op het plan:

“Trans Human Agenda”, waarin mens & technologie samensmelten.

Presidenten, ministers, hoge ambtenaren (inclusief Kabinet Rutte) waren in januari 2020 weer bij het jaarlijkse WEF Symposium Davos, Zwitserland.

Het 2020 thema was “Globalization 4.0” met videopresentaties, lezingen én trainingssessies. Het WEF voedt het Brusselse netwerk waar politici driftig lobbyen en allemaal werken aan de WEF-agenda. In het WEF-elite kartel zitten de banen waar de politici allemaal op azen. WEF-multinationals maken deals met nationale politici en zetten deuren voor elkaar open.

Het WEF is dé spil in globale machtsvorming.

Politici werken collectief (uit eigenbelang) aan de WEF-agenda. Het volk weet totaal niet wat er speelt en leeft zo al decennialang in een 100% schijndemocratie.

Alle WEF-miljardairs, zoals o.a. de Rockefellers, de Bilderbergers (waar Klaus er ook éen van was) , George Soros en Bill Gates zitten al extreem ingeworteld in alle vitale delen van onze westerse wereld. 99% van Radio, TV, social media, medische faculteiten, opleidingsinstituten, educatieve uitgeverijen, etc.. zijn in bezit en van hen afhankelijk.

U EN IK

Bill Gates (WEF agenda contributor) financiert via zijn Bill & Melinda Gates foundation (WEF partner) de WHO (WEF partner) voor ruim 90%! De WHO heeft diepe banden met de vaccin-industrie; Bill Gates was al (vanwege zijn passie voor vaccins) investeerder in 7 vaccin bedrijven.

De WHO opereert buiten toezicht van de wet en in haar vaccinatie ‘proeftuinen’ (India & Afrika) hebben al vele duizenden mensen letsel opgelopen of de dood gevonden. Zoals in 2014, toen de WHO in Kenia duizenden vrouwen tegen ‘Tetanus’ vaccineerde kreeg 90% miskramen en werd onvruchtbaar. Lokale artsen startten een rechtszaak tegen de WHO. Daar kwam uit dat dé-populatie het doel was waarbij Tetanus als cover-up is gebruikt.

Onder Gates krijgt de WHO in 2017 Dhr. Tedros (aangeklaagd voor genocide in Ethiopië) als nieuwe Generaal Directeur (hij wordt de ‘trekpop’ van Gates genoemd). Ook is Bill Gates oprichter van GAVI; the Vaccine Alliance (WEF-partner) (die van ons land 350 miljoen donatie kreeg) én van project ID20/21, bedoeld om wereldburgers te voorzien van (nano) bio chips en jaarlijkse vaccinaties.

Het Bill Gates project ID20/21 is door het WEF omarmd en onderdeel geworden van de

“Trans Human Agenda”.

Geen toeval: alle ID20/21 founders (o.a. Microsoft) zijn ook op hun beurt weer WEF-partner.

Op 20 maart j.l. stelt Minister Hugo de Jonge (ex-basisschool leraar zonder enige medische kennis) Feike Sybesma (WEF-comité member) aan als ‘onafhankelijk corona gezant om een Covid-19 vaccinleverancier te vinden. Feike adviseert AstraZeneca AG (WEF-partner), waar zijn broer Hans de CEO van is. Hugo bestelt direct al voor honderden miljoenen.

Kabinetten in westerse landen werken (samen met WEF-multinationals) collectief aan de WEF-agenda en maken zich schuldig aan ernstige vorm van kiezersbedrog. Dat er geen democratie is, is een keihard gegeven. Het politiek systeem verandert in hoog tempo naar een dictatoriaal systeem waar de bevolking geen cent meer in te brengen heeft.

Van groot belang is, dat veel mensen zich beginnen te realiseren wat Klaus Schwab en Co (World Economic Forum) allemaal als plan klaar heeft. En hoever politici en media wereldwijd zijn ingekapseld, omgekocht en gebrainwasht om de WEF doelen mogelijk te maken.

De focus bij burgers moeten al lang niet meer liggen op de Corona-Hoax of hoe gevaarlijk die zou zijn. Die vormt geen bedreiging.

Maar als iedereen daar mee bezig is, is dat de afleiding die deze elite-miljairdairs graag willen. Rutte en de Jonge zijn heel hard hun best aan het doen, zodat we de focus op Corona houden. Elke 2 weken een nep-Corona persconferentie.

Dat doen ze in elk land.

Onzekerheid en angst moet er zoveel mogelijk in gehouden worden om het Volk onder de duim te houden.

.Angst is de grootste vijand van de mens.

Ondertussen worden Burgers en Bedrijven in de rug aangevallen om te worden lamgelegd.

Tijd voor inzicht en massale Wake Up!!

VALENTINO VERITAS