VALENTINO V.ERITAS

Veel van de stukken op onze website, zijn ook door mij zelf geschreven,

omdat het schrijven nu eenmaal in mijn bloed zit. Zie 8 Okt.

Ik ben op moment nieuw onderzoek aan het doen op de moord van JFK.

Want alles wat ze ons verteld hebben over de moord op JFK, daar klopt totaal niks van.

We hebben het alleen gehoord door de gecontroleerde Fake Media News .

Ik weet niet hoeveel boeken er zijn geschreven over de moord op JFK.

De ene nog fantasierijker dan de andere.

Puur om onze hersenen te blijven prikkelen met steeds andere impulsen

En daar neem ik als persoon zijnde geen genoegen meer mee.

Ik wil de echte waarheid weten, wie daadwerkelijk JFK heeft vermoord.

Ik weet ondertussen dat de Rothschild MK opdracht heeft gegeven voor de moord op JFK.

De CIA , George Bush Sr en President Johnson hebben het plan uitgevoerd.

Maar wie hebben de dodelijke kogels afgevuurd !?

Ik heb zelf een paar maanden geleden ook een boek gekocht van JFK.

Een zeer dik boek beschreven met foto's van 690 bladzijden.

Anatomie van een aanslag:

De definitieve geschiedenis van het onderzoek naar de moord op John F. Kennedy

En om eerlijk te zijn ben ik nog steeds niet overtuigd wat er beschreven wordt.

Maar zoals ik al zei :

Onze hersenen moeten geprikkeld blijven met steeds andere impulsen.

.V.V.

Many of the pieces on our website are also written by myself,

because writing is in my blood. See 8 Oct 

I am currently reinvestigating the JFK murder.

Because everything they told us about the murder of JFK is completely bull shit.

We've only heard it through the verified Fake Media News.

I don't know how many books have been written about the JFK murder.

One more imaginative than the other.

Purely to keep stimulating our brains with different impulses

And as a person I don't settle for that anymore.

I want to know the real truth, who actually killed JFK.

I now know that the Rothschild MK has ordered the murder of JFK.

The CIA, George Bush Sr. and President Johnson have carried out the plan.

But who fired the deadly bullets !?

I also bought a book from JFK myself a few months ago.

A very thick book with photos of 690 pages.

Anatomy of an attack :

The Definitive History of the Investigation of the John F. Kennedy

Assassination

And to be honest, I'm still not convinced what is being described.

But like I said:

Our brains must remain stimulated with constantly changing impulses.

.V.V.