Een ander leven:

fabrieken, urbanisatie, armoede, treinen & vervuiling

 

De Industriële Revolutie zette het leven van de mensheid compleet op zijn kop. Overal werden fabrieken uit de grond gestampt, eerst in Engeland en later in de VS en elders op de wereld, met name in Europa. De winning van grondstoffen en de productie van goederen nam gigantisch toe. De steenkoolproductie in Engeland groeide van ongeveer drie miljoen ton rond 1700 tot tien miljoen ton aan het eind van de eeuw.

Maar lang niet iedereen profiteerde van deze sterke productiegroei. Door urbanisatie groeiden de steden razendsnel. Veel mensen trokken van het platteland naar de stad, waar ze vaak vlak bij de fabriek kwamen te wonen. Er ontstond hierdoor, met name in de 19de eeuw, een arme stedelijke arbeidersklasse. Door lage lonen, slechte werkomstandigheden (werkdagen van 16 uur) en kinderarbeid ontstond het zogeheten 'maatschappelijke probleem' : het arbeidersvraagstuk dat draaide om de kwestie hoe de slechte levens- en werkomstandigheden van arbeiders en hun gezinnen aangepakt en opgelost moesten worden.

Verder verschenen in de jaren 1830 en1840 de eerste stoomtreinen en stoomschepen. Het Engelse stoomschip de SS Archimedes was de eerste stoomboot met schroefpropeller (daarvoor bestonden al raderstoomboten) en de uitvinding van de stoomturbine ( de lavalturbine ) in 1883 gaf de overzeese scheepvaart daarna een flinke impuls. Op korte termijn leidde de Industrialisatie tot fikse milieuvervuiling en de dictatuur van de klok (door fabriekstijden en treintijden).

Ook kwam een nieuwe levenshouding , de romantisch19de eeuw op, die ook in kunstsectoren als de literatuur en schilderkunst veel impact had, waarbij mensen terug verlangden naar het rustige, stille en schone plattelandsleven.

- V -