HET UNIVERSELE DOEL VAN EEN BEDRIJF IN DE VIERDE INDUSTRIËLE REVOLUTIE

A.

Het doel van een bedrijf is om al zijn belanghebbenden te betrekken bij gedeelde en duurzame waardecreatie. Bij het creëren van dergelijke waarde bedient een bedrijf niet alleen zijn aandeelhouders, maar al zijn belanghebbenden - werknemers, klanten, leveranciers, lokale gemeenschappen en de samenleving als geheel. De beste manier om de uiteenlopende belangen van alle belanghebbenden te begrijpen en te harmoniseren, is door een gedeelde inzet voor beleid en beslissingen die de welvaart van een bedrijf op lange termijn versterken.

I.

Een bedrijf bedient zijn klanten door een waardevoorstel te bieden dat het beste aansluit bij hun behoeften. Het accepteert en ondersteunt eerlijke concurrentie en een gelijk speelveld. Het heeft een nultolerantie voor corruptie. Het houdt het digitale ecosysteem waarin het opereert betrouwbaar en betrouwbaar. Het maakt klanten volledig bewust van de functionaliteit van haar producten en diensten, inclusief nadelige implicaties of negatieve externe effecten.

II.

Een bedrijf behandelt zijn mensen met waardigheid en respect. Het eert diversiteit en streeft naar continue verbetering van de arbeidsomstandigheden en het welzijn van medewerkers. In een wereld die snel verandert, bevordert een bedrijf blijvende inzetbaarheid door middel van voortdurende bij- en omscholing.

III.

Een bedrijf beschouwt zijn leveranciers als echte partners in waardecreatie. Het biedt een eerlijke kans voor nieuwkomers op de markt. Het integreert respect voor mensenrechten in de hele toeleveringsketen. 

IV.

Een bedrijf bedient de samenleving als geheel door middel van haar activiteiten, ondersteunt de gemeenschappen waarin het werkt en betaalt een eerlijk deel van de belastingen. Het zorgt voor een veilig, ethisch en efficiënt gebruik van gegevens. Het fungeert als rentmeester van het ecologische en materiële universum voor toekomstige generaties. Het beschermt bewust onze biosfeer en pleit voor een circulaire, gedeelde en regeneratieve economie. Het verlegt voortdurend de grenzen van kennis, innovatie en technologie om het welzijn van mensen te verbeteren.

V.

Een onderneming biedt haar aandeelhouders een rendement op investering die rekening houdt met de opgelopen ondernemersrisico's en de noodzaak van continue innovatie en duurzame investeringen. Het beheert op verantwoorde wijze waardecreatie op korte, middellange en lange termijn met het oog op een duurzaam aandeelhoudersrendement dat de toekomst niet opoffert voor het heden.

B.

Een bedrijf is meer dan een economische eenheid die welvaart genereert. Het vervult menselijke en maatschappelijke aspiraties als onderdeel van het bredere sociale systeem. Prestaties moeten niet alleen worden gemeten aan het rendement voor aandeelhouders, maar ook aan de manier waarop het zijn doelstellingen op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur bereikt. De beloning van bestuurders moet de verantwoordelijkheid van belanghebbenden weerspiegelen.

C.

Een bedrijf met een multinationale reikwijdte van activiteiten bedient niet alleen al die belanghebbenden die er direct bij betrokken zijn, maar treedt zelf op als stakeholder – samen met overheden en het maatschappelijk middenveld – van onze mondiale toekomst. Wereldburgerschap van bedrijven vereist dat een bedrijf zijn kerncompetenties, zijn ondernemerschap, vaardigheden en relevante middelen inzet in samenwerking met andere bedrijven en belanghebbenden om de toestand van de wereld te verbeteren