EEN ETHISCHE CODE VOOR ZAKELIJKE LEIDERS

A. Het doel van professioneel management is om klanten, aandeelhouders, werknemers en werknemers, evenals samenlevingen, te dienen en de verschillende belangen van de belanghebbenden te harmoniseren.

B1. De directie dient haar cliënten te dienen. Het moet voldoen aan de behoeften van zijn klanten en hen de beste waarde bieden. Concurrentie tussen bedrijven is de gebruikelijke en geaccepteerde manier om ervoor te zorgen dat klanten de beste keuze krijgen. Het doel van het management is om nieuwe ideeën en technologische vooruitgang te vertalen naar commerciële producten en diensten.

B2. Het management moet zijn investeerders dienen door een hoger rendement op zijn beleggingen te bieden dan het rendement op staatsobligaties. Dit hogere rendement is nodig om een ​​risicopremie te integreren in de kapitaalkosten. Het management is de trustee van de aandeelhouders.

B3. Het management moet zijn medewerkers dienen, want in een vrije samenleving moet leiderschap de belangen integreren van degenen die worden geleid. Het management moet in het bijzonder zorgen voor de continuïteit van de medewerkers, de verbetering van het reële inkomen en de humanisering van de werkplek.

B4. Het management moet dienstbaar zijn aan de samenleving. Het moet de rol op zich nemen van een beheerder van het materiële universum voor toekomstige generaties. Het moet de immateriële en materiële middelen waarover het beschikt op een optimale manier gebruiken. Het moet voortdurend de grenzen van kennis op het gebied van management en technologie verleggen. Ze moet garanderen dat haar onderneming de nodige belastingen aan de gemeenschap betaalt om de gemeenschap in staat te stellen haar doelstellingen te verwezenlijken. Het management moet ook de eigen kennis en ervaring ter beschikking stellen aan de gemeenschap.

C. De directie kan bovengenoemde doelstellingen bereiken via de economische onderneming waarvoor zij verantwoordelijk is. Om deze reden is het belangrijk om het voortbestaan ​​van de onderneming op lange termijn te waarborgen. Het voortbestaan ​​op lange termijn kan niet worden gegarandeerd zonder voldoende winstgevendheid. Winstgevendheid is dus het noodzakelijke middel om het management in staat te stellen zijn klanten, aandeelhouders, medewerkers en de samenleving te bedienen.

Lees dan nu eens Manifesto 2020