In het Wetboek van Strafrecht in Nederland is middels Artikel 261 bepaald, dat een rechter kan beslissen dat het spreken van waarheid een misdrijf is, dat bestraft kan worden met een geldboete of zelfs een gevangenisstraf.

1. Hij die opzettelijk iemands eer of goede naam aanrandt, door telastlegging van een bepaald feit, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, wordt, als schuldig aan smaad, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of geldboete van de derde categorie.

2. Indien dit geschiedt door middel van geschriften of afbeeldingen, verspreid, openlijk tentoongesteld of aangeslagen, of door geschriften waarvan de inhoud openlijk ten gehore wordt gebracht, wordt de dader, als schuldig aan smaadschrift, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de derde categorie.

3. Noch smaad, noch smaadschrift bestaat voor zover de dader heeft gehandeld tot noodzakelijke verdediging, of te goeder trouw heeft kunnen aannemen dat het te last gelegde waar was en dat het algemeen belang de telastlegging eiste.

In Nederland mag geen waarheid worden gesproken ten koste van leugenaars, bedriegers en misdadigers met een hoge positie in de maatschappij, tenzij een rechter van mening is dat het algemeen belang dit vereist. De kans dat dit gebeurt is Nihil. 

Bovenstaande samenvatting verklaart onder meer waarom in Nederland en andere Westerse landen zoveel witte boorden criminaliteit is. Niet alleen houden de witte boorden elkaar nagenoeg altijd de handen boven het hoofd, maar houden getuigen uit het volk gedreven door angst netjes hun mond.

De witte boorden criminelen plannen en organiseren doorgaans hun goed doordachte misdrijven ruim van tevoren. Indien u denkt dat de Politie, het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak van witte boorden criminaliteit gevrijwaard zijn, dan heeft u het mis.

Deze overheidsinstanties zijn er primair voor bedoeld om de leden van de elite en de grote ego’s met belangrijke posities te vrijwaren van vervolging. Mocht het bewijs overweldigend zijn en per ongeluk toch bij het grote publiek terecht zijn gekomen, dan worden de door de strafrechter toegewezen straffen zo mild mogelijk gemaakt.

                                                              Doodzwijgen en Doofpot in.

Mensen behorend tot de laagste klasse (werkezels), vangen dan ook bot, indien zij aangifte doen van witte boorden criminaliteit.

Een groot voorbeeld is Demmink die diepvuist in het pedofielennetwerk van Nederland zit verankerd.

  Waarom werd pitbull Omtzigt terug gefloten in de Demmink-affaire? Wat denk Jezelf?

Demmink is nooit veroordeelt en Rutte is een goede vriend van Demmink.

Vul het zelf maar in..!!

Toen Rutte bij het JOVD (Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie) zat ,toen wilden ze seks met dieren legaliseren. Hoe ziek ben je dan in je hoofd.

De 1% elites en hun onderdanen aanbidden wereldwijd het satanisme en de duivel.

Wordt Vervolgd!! Reken daar maar op !!

- V -