Angst en Leugens zijn de Norm

De geschiedenis laat continu zien, dat de 1% elite steeds weer opnieuw lukt om een globale machtsstructuur te creëren, waarbij één of meer elites profiteren op een populatie mensen. Deze gedupeerde populatie mensen kan groot of klein zijn en derhalve uit vele miljoenen of een handvol individuen bestaan. Om succesvol een populatie mensen middels dwang onder de duim te kunnen houden, wordt door de 1% elite steevast gebruik gemaakt van Angst en Leugens voor een sterk hiërarchische machtsstructuur. Deze hiërarchische machtsstructuur is altijd georganiseerd volgens het piramide model, waarbij de gehele machtspiramide bestaat uit kleine piramides.

Omdat doorgaans in grotere populaties mensen het 1% elite te klein is om de gehele populatie normaal in bedwang te kunnen houden, worden door de 1% elite dikwijls mensen met grote ego’s uit het volk aan de top van deze kleine machtspiramides geplaatst. Deze mensen met grote ego’s, die zo graag een succesvolle persoonlijkheid willen zijn, behoren niet tot de heimelijk heersende 1% elite. Een dergelijke machtpositie geeft deze grote ego’s privileges ten opzichte van de rest van de bevolking. Deze grote ego’s (verkopen wel hun ziel aan de Cabal, Illuminati) doen doorgaans alles om hun behaalde posities te behouden en zijn derhalve zeer flexibel of beter gezegd: Corrupt.

Hierboven is niet alleen de basis van het machtsstructuur geschreven van Franco (Spanje 1936-1975), Hitler (Duitsland 1934-1945), Mussolini (Italië 1926-1943), Pinochet (1973-1990) ,Stalin (USSR 1924-1953) & Zedong (China 1949-1976) om maar een paar dictators op te noemen, maar ook van de huidige westerse maatschappij waarin we nu leven. De grote ego’s op de topposities van de kleine piramides krijgen voor hun diensten, hun privileges, een heel dik salaris uitbetaald. Helaas is iedereen te koop op deze Aarde. Het is de kunst voor ieder mens uit de wereldbevolking, om wakker te worden en de 1% elite, ook wel Cabal, Illuminati genoemd, om het opgelegde systeem en de onderdrukking te gaan inzien. Dit geldt voor zowel de grote ego’s, als de rest van de wereldbevolking, die zich als kleine lammetjes naar de slachtbank laat leiden. Volgende!!

In deze globale maatschappij zijn Angst en Leugens de norm. De 1% elite heeft de op leugens gebaseerde cultuur in de globale maatschappij na vele generaties weten te bewerkstelligen (1% elite : Rockefellers & Rothschilds), door de onderlinge saamhorigheid van groepen mensen te vernietigen en in plaats daarvan een individualistische, fascisme en hiërarchische globale maatschappij te bouwen. In plaats van dat de mensen in gelijkgestemde groepen leven, waarin saamhorigheid en een algemeen belang aanwezig is, leven de mensen in een globale maatschappij waar de individuen onderling verdeeld zijn. Omdat de mensen onderling verdeeld zijn, kunnen ze worden overheerst door het hiërarchische systeem. Vrijheid, Democratie, Gezondheidszorg, Rechtssysteem en het Financiële systeem zijn wereldwijd gebaseerd op leugens. Deze leugens moeten verhullen dat de mensen nog altijd in een leenstelsel maatschappij leven, waar de 1% elite de dienst uitmaakt en profiteert van de bevolking. 

 

- V -