NGO

Een niet-gouvernementele organisatie, ook wel non-gouvernementele organisatie genoemd, is een organisatie die onafhankelijk is van de overheid en zich op een of andere manier richt op een verondersteld maatschappelijk belang.

A non-governmental organization, also referred to as a non-governmental organization, is an organization that is independent from the government and focuses in one way or another on an assumed social interest.