AGENDA 21 

Agenda voor de 21e eeuw van de Verenigde Naties. Het doel van dit wereldwijd te implementeren actieplan is het inventariseren en beheersen van: alle land, al het water, alle mineralen, alle planten, alle dieren, alle bouw, alle productiemiddelen, alle energie, alle educatie, alle informatie en alle mensen in de wereld. Totale inventaris en controle. Agenda 21 leidt uiteindelijk tot een streng gereguleerde controle maatschappij waarbij de individuele slaaf al zijn vrijheid verliest. Het ‘klimaat’ en ‘duurzaamheid’ zijn de toverwoorden waarmee overheden steeds meer zeggenschap weggeven aan beleidsmaatregelen vanuit de EU of NGO’s.

David Icke is een voormalig professioneel voetballer, BBC-sportverslaggever toen hij erachter kwam dat hij Fake News Media moest vertellen aan de mensen. Sinds 1990 is hij wat hij noemt "fulltime onderzoeker naar wat en wie de wereld werkelijk beheersen". Complotdenker. Probleem is dat deze man 110% gelijk heeft met hij heeft gezocht..Youtube heeft zijn account verwijderd.. Dan snap je hem wel ..

hieronder legt hij voor een live publiek uit wat Agenda 21 is in 2013..

Hij wist het toen al en deelde het met de wereld.

Maar hij werd via alle kanalen aangevallen door Fake News media.

Waar kennen we dat van?

Klik op de link hieronder want wij van ORACULUM hebben youtube niet nodig

United Nations Agenda for the 21st Century. The purpose of this action plan to be implemented worldwide is to inventory and control: all land, all water, all minerals, all plants, all animals, all construction, all means of production, all energy, all education, all information and all people in the world. Total inventory and control. Agenda 21 eventually leads to a strictly regulated control society in which the individual slave loses all his freedom. The "climate" and "sustainability" are the magic words with which governments give more and more control over policy measures from the EU or NGOs.

David Icke is a former professional footballer, BBC sports reporter when he found out he should tell Fake News Media to the people. Since 1990 he has been what he calls "full-time researcher into what and who really rule the world". Conspiracy thinker. The problem is that this man is 110% right with his search .. Youtube has deleted his account .. Then you understand him ..

Below he explains to a live audience what Agenda 21 is in 2013 ..

He already knew then and shared it with the world.

But he was attacked through all channels by Fake News media.

Where do we know that from?

Click on the link below because we at ORACULUM do not need youtube