9.

PENNY CHISHOLM 

 

MIT-professor Penny Chisholm :

De echte truc, in termen van proberen om ergens onder die 1 miljard af te vlakken, is om het geboortecijfer over de hele wereld zo extreem mogelijk te laten dalen. En dat zal het niveau bepalen waarop slaven op aarde begrijpen, dat ze niks meer te zeggen hebben over hun leven.

MIT Professor Penny Chisholm :

The real trick, in terms of trying to level off somewhere below that 1 billion, is to keep the birth rate around the world dropping as extreme as possible. And that will determine the level at which slaves on Earth understand that they have nothing more to say about their lives.

- V -