7.

ROGER MARTIN 

 

Milieuactivist Roger Martin :

Op een eindige planeet is de optimale populatie die iedereen de beste levenskwaliteit biedt, duidelijk veel kleiner dan het maximum, waardoor naakte overleving mogelijk is. Hoe meer we zijn, hoe minder voor elk; minder slaven betekent een beter leven. 

 

Environmental activist Roger Martin :

On a finite planet, the optimum population providing the best quality of life for all, is clearly much smaller than the maximum, permitting bare survival. The more we are, the less for each; fewer slaves mean better lives.

- V -