5.

TARO ASO 

 

De vice-premier van Japan, Taro Aso, over medische patiënten met ernstige ziekten:

Je kunt niet goed slapen als je denkt dat alles betaald wordt door de overheid. Dit wordt niet opgelost, tenzij je ze laat opschieten en doodgaan. 

 

Japan’s Deputy Prime Minister Taro Aso about medical patients with serious illnesses:

You cannot sleep well when you think it’s all paid by the government. This won’t be solved unless you let them hurry up and die.

- V -