29.

PRINCE CHARLES

 

Prins Charles :

Heeft openlijk zijn steun uitgesproken, waarin hij oproept tot drastische wereldwijde inspanningen om de slaven vruchtbaarheid wereldwijd te verminderen met 90%. We hebben de middelen ervoor, laten we ze vooral gebruiken.

Hey Charlie we weten dat jij en je familie Prinses Di hebt laten vermoorden. Er komt een dag, dan zullen jullie er allemaal voor moeten boeten en dan kan Satan jullie ook niet meer helpen.

DE KRACHT VAN GOD ZAL ALS EEN STORM TOESLAAN

 

Prins Charles :

Has openly expressed his support, calling for drastic global efforts to reduce slave fertility by 90% worldwide. We have the resources, let's use them.

Hey Charlie, we know you and your family had Princess Di killed. One day you will all have to pay for it and then Satan will be unable to help you.

THE POWER OF GOD WILL STRIKE LIKE A STORM

- V -