28.

PRINCE PHILIP

 

Prins Phillip, echtgenoot van koningin Elizabeth II en mede-oprichter van het Wereld Natuur Fonds :

In het geval dat ik reïncarneer, zou ik graag terugkeren als een dodelijk virus, om iets bij te dragen om de slaven overbevolking op te lossen.

Laten we hopen dat je niet reïncarneert, maar dat je ter plekke oplost.

Prince Phillip, husband of Queen Elizabeth II and co-founder of the World Wildlife Fund :

In case I reincarnate, I would like to return as a deadly virus, to contribute something to solve the slave overpopulation.

Let's hope you don't reincarnate, but dissolve on the spot.

- V -