25.

MIKHAIL GORBACHEV

 

Michail Gorbatsjov :

We moeten duidelijker spreken over slaven seksualiteit, slaven anticonceptie, over slaven abortus, over waarden die de slaven bevolking beheersen, want de ecologische crisis is, kort gezegd, de slaven bevolkingscrisis. Verminder de slaven bevolking met 90% en er zijn niet genoeg slaven meer om veel ecologische schade aan te richten.

Mikhail Gorbachev :

We need to speak more clearly about slave sexuality, slave contraception, about slave abortion, about values that govern the slave population, because the ecological crisis is, in short, the slave population crisis. Reduce the slave population by 90% and there are not enough slaves left to do much ecological damage.

- V -