24.

THOMAS FERGUSON

 

Thomas Ferguson, voormalig ambtenaar bij het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken voor Bevolkingsaangelegenheden :

Er zit één thema achter al ons werk :

We moeten het slaven bevolkingsaantal terugdringen. Ofwel doen de regeringen het op onze manier, met mooie schone slaven methoden, of ze krijgen de rommel die we hebben in El Salvador, of in Iran of in Beiroet. Slaven bevolking is een politiek probleem. Als de slaven bevolking eenmaal niet meer onder controle is te krijgen, dan is een autoritaire regering nodig, zelfs fascisme, om deze slaven populatie terug te dringen ..

Thomas Ferguson, former official with the United States Department of State for Population Affairs :

There is one theme behind all our work :

We need to reduce the slave population. Either the governments do it our way, with nice clean slave methods, or they get the junk we have in El Salvador, or Iran, or Beirut. Slave population is a political problem. Once the slave population is out of control, an authoritarian government, even fascism, is needed to reduce this slave population ...

 

- V -