23.

DAVID BROWER

 

David Brower, de eerste uitvoerend directeur van de Sierra Club (milieuorganisatie) :

Het krijgen van slaven kinderen zou een strafbaar misdrijf tegen de slaven samenleving moeten zijn, tenzij de slaven ouders een overheidsvergunning hebben ... Alle potentiële slaven ouders zouden verplicht moeten zijn om anticonceptie-chemicaliën te gebruiken, de overheid vaardigt tegengif uit tegen slaven burgers die zijn gekozen om slaven kinderen te krijgen.

David Brower, the first executive director of the Sierra Club (environmental organization) :

Having slave children should be a criminal offense against the slave society unless the slave parents have a government license ... All potential slave parents should be required to use contraception. chemicals, the government is issuing antidotes against slaves citizens who are chosen to have slaves have children.

- V -