22.

JOHN P. HOLDREN

 

John P. Holdren, de belangrijkste wetenschapsadviseur van Barack Obama :

Een programma voor het steriliseren van slaven vrouwen na hun tweede of derde slaven kind, ondanks de relatief grotere moeilijkheidsgraad van de operatie dan vasectomie, is misschien gemakkelijker uit te voeren dan proberen slaven mannen te steriliseren.

De ontwikkeling van een langdurige steriliserende slaven capsule die onder de huid kan worden geïmplanteerd en verwijderd wanneer een slaven zwangerschap gewenst is, opent extra mogelijkheden voor dwangmatige slaven vruchtbaarheidscontrole. De slaven capsule kan in de slaven puberteit worden geïmplanteerd en kan ervoor zorgen dat het aantal slaven geboorten drastisch een halt wordt toegeroepen.

John P. Holdren, de belangrijkste wetenschapsadviseur van Barack Obama :

A program for sterilizing slave women after their second or third slave child, despite the relatively greater difficulty of the surgery than vasectomy, may be easier to implement than trying to slave men to sterilize.

The development of a long-term sterilizing slave capsule that can be implanted under the skin and removed when slave pregnancy is desired opens additional opportunities for compulsive slave fertility control. The slave capsule can be implanted into slave puberty and can drastically halt the number of slave births.

- V -