21.

NINA FEDOROFF

 

Nina Fedoroff, een belangrijke adviseur van Killary Clinton :

We moeten doorgaan met het vertragen van de groei van de slaven wereldbevolking; de planeet kan niet veel meer slaven ondersteunen.

Nu zien we jullie denken..Killary..Ja U leest het goed..De fam. Clinton gaan letterlijk en figuurlijk over lijken..Later meer hierover..

Nina Fedoroff, a key adviser to Killary Clinton :

We must continue to slow the growth of the world's slave population; the planet cannot support many more slaves.

Now we see you thinking..Killary..Yes You read that right..The Clinton family are literally and figuratively about corpses .. More on this later ..

- V -