20.

ALBERTO GIUBILINI

 

Alberto Giubilini van Monash University in Melbourne, Australië en Francesca Minerva van de University of Melbourne in een paper gepubliceerd in de Journal of Medical Ethics : 

Wanneer er zich omstandigheden voordoen na de geboorte zodat ze abortus zouden hebben gerechtvaardigd, zou wat wij noemen abortus na de geboorte toelaatbaar moeten zijn. ... We stellen voor om deze praktijk ‘abortus na de geboorte’ te noemen in plaats van ‘kindermoord’ om te benadrukken dat de morele status van de gedode persoon vergelijkbaar is met die van een foetus ... in plaats van met die van een slaven kind.

Daarom beweren we dat het doden van een pasgeborene ethisch toelaatbaar zou kunnen zijn in alle omstandigheden waarin abortus zou plaatsvinden. Dergelijke omstandigheden omvatten gevallen waarin de pasgeborene het potentieel heeft om een (tenminste) acceptabel leven te leiden, maar het welzijn van het slaven gezin in gevaar is.

Alberto Giubilini from Monash University in Melbourne, Australia and Francesca Minerva from the University of Melbourne in a paper published in the Journal of Medical Ethics :

When circumstances arise after birth that would warrant abortion, what we call post-birth abortion should be permissible. ... We propose calling this practice 'abortion after birth' instead of 'infanticide' to emphasize that the moral status of the killed person is comparable to that of a fetus ... rather than that of a slave child.

That is why we argue that killing a newborn could be ethically permissible in all circumstances where abortion would occur. Such circumstances include cases where the newborn has the potential to lead an (at least) acceptable life, but the welfare of the slave family is at risk.

- V -