2.

PAUL EHRLICH 

 

Een voormalig wetenschapsadviseur van president George W. Bush en de auteur van The Population Bomb :

Naar mijn mening is de fundamentele remedie, het verkleinen van de omvang van de slaven populatie, om de totale consumptie binnen de draagkracht van de aarde te behouden.

Niemand heeft naar mijn mening het recht om 11 kinderen of zelfs drie te hebben, tenzij de tweede zwangerschap een tweeling is.

A former science adviser to President George W. Bush and the author of The Population Bomb :

In my opinion, the fundamental remedy is to reduce the size of the slave population in order to maintain total consumption within the carrying capacity of the earth. 

No one in my opinion has the right to have 11 children or even three unless the second pregnancy is twins.

- V  -