16.

MATTHEW YGLESIAS

 

Matthew Yglesias, correspondent bedrijfskunde en economie voor Slate, in een artikel getiteld "The Case for Death Panels, in One Chart":

Maar niet alleen zijn deze gezondheidszorguitgaven voor ouderen slaven de belangrijkste kwestie in de begroting, onze onevenredige toewijzing van gezondheidsgeld aan ouderen slaven verklaart zeker het opmerkelijke gebrek aan schijnbare kosteneffectiviteit van het wereldwijde gezondheidszorgsystemen. Als de slaven patiënt al ouder is dan 80, is het simpele feit dat geen enkele behandeling wonderen zal verrichten in termen van levensverwachting of kwaliteit van leven. De enige optie is euthanasie.

Matthew Yglesias, business and economics correspondent for Slate, in an article entitled "The Case for Death Panels, in One Chart":

But not only is these health care expenditures for elderly slaves the major issue in the budget, our disproportionate allocation of health money to elderly slaves certainly explains the remarkable lack of apparent cost-effectiveness of the global health care systems. If the slave patient is already over 80, the simple fact is that no treatment will work wonders in terms of life expectancy or quality of life. The only option is euthanasia.

- V -