11.

PHILIP CARAFO 

 

Professor Philip Cafaro, professor aan de Colorado State University, in een paper getiteld "Climate Ethics and Population Policy" :

Het beëindigen van de groei van de slaven bevolking is vrijwel zeker een noodzakelijke voorwaarde om catastrofale wereldwijde klimaatverandering te voorkomen. Om dit mogelijk te maken is het noodzakelijk de huidige aantal slaven populatie met 90% te verminderen.

Professor Philip Cafaro, professor at Colorado State University, in a paper entitled "Climate Ethics and Population Policy":

Ending the growth of the slave population is almost certainly a necessary condition to prevent catastrophic global climate change. To make this possible, it is necessary to reduce the current slave population by 90%.