UITEINDELIJKE CONCLUSIE 

 

De belangrijkste reden voor deze families om deel uit te maken van de machtige Illuminati elite is om een sterke en invloedrijke hand te hebben in alle politieke en economische aangelegenheden van de wereld. De belangrijkste agenda van Illuminati is het vestigen van de Nieuwe Wereldorde die wordt bestuurd door een paar rijke dynastieën.

Deze 13 beste families komen in aanmerking in termen van hun financiële, politieke en historische achtergrond, aangezien ze geassocieerd zijn met en behoren tot verschillende geheime genootschappen en sektegroepen zoals de Raad van Dertien, Vrijmetselaars, The Skull and Bones, The Rosicrucians, The Elders of Zion en Bilderberg. Ze hebben veel rijkdom vergaard door Satan te aanbidden en te helpen bij de vorming en instandhouding van de cultusgroepen die occultisme beoefenen.

De Illuminati en zijn gesluierde leden maken echt deel uit van de meest discutabele onderwerpen. Symbolen zijn zo prominent aanwezig in dit geheime genootschap dat, om hun ware bedoelingen te begrijpen, een diepere blik in de Symbolen van Illuminati het proberen waard is.